pedagogové a účinkující 2018

HOSTÉ

Steven Gross – USA
Tadeusz Tomaszewski – Polsko

POŘADATELÉ KURZŮ

Zdeněk Divoký
člen České filharmonie | profesor lesního rohu na Pražské konzervatoři a AMU v Praze | Česká republika
Jiří Havlík
člen České filharmonie | Nové Strašecí | Česká republika
Jindřich Petráš
profesor lesního rohu Janáčkovy akademie múzických umění Brno a Konzervatoře v Brně | Česká republika

RECITÁLY, KONCERTY, PŘEDNÁŠKY

Stephan Katte
Pražské dechové kvinteto
Steven Gross Trio

VÝSTAVY

Engelbert Schmid | Ricco Kühn | Amati – Denak Kraslice | Dietmar Dürk | Josef Lídl Brno | Libor Tománek

KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE

Jarmila Panochová
Konzervatoř a AMU v Praze | ČR
Jana Goliášová
JAMU v Brně | ČR

Komentáře jsou uzavřeny.