Jana Goliášová

Jana Goliášová vystudovala konzervatoř a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Věnuje se komorní hře a pravidelně doprovází – zejména hráče na dechové nástroje – na zahraničních soutěžích a interpretačních kurzech. Hostovala v Německu, Švýcarsku, Polsku, Rakousku a Holandsku. Na Hudební fakultě JAMU v Brně působí na katedře dechových nástrojů a současně zde vykonává funkci proděkanky pro studijní záležitosti.

Komentáře jsou uzavřeny.