Jindřich Petráš

Jindřich Petráš vystudoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři a JAMU ve třídě profesora Františka Šolce. Již během studií se stal členem a sólohornistou orchestru Státní filharmonie Brno. V letech 1985-1996 působil jako sólohornista České filharmonie.
Je vítězem mezinárodních soutěží v Mnichově, Markneukirchen, Ženevě a Praze.
Jako sólista pravidelně vystupoval s řadou předních českých i zahraničních orchestrů a na samostatných recitálech s klavírem. Jako člen komorních souborů Pražské trio lesních rohů a Česká dechová harmonie vystupoval doma i v zahraničí.
Od roku 1996 vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde nyní vykonává funkci děkana Hudební fakulty. Zároveň se věnuje mladým hráčům na lesní roh při výuce na brněnské konzervatoři. V roce 2007 mu byl udělen nejvyšší akademický titul profesora. Jindřich Petráš je pravidelně zván do porot národních i mezinárodních soutěží jak ve hře na lesní roh, tak na soutěže komorních souborů.

Komentáře jsou uzavřeny.